Útkövetés

Címlap 8. osztályosok beiskolázása 2014/15

Iskolai élet


8. évfolyamosok pályaorientációja Nyomtatás E-mail

MERRE TOVÁBB 8. ÉVFOLYAM?8. évfolyamosok figyelmébeAz általános felvételi eljárás keretében 2014. február 18. és március 7. között kerül sor a szóbeli vizsgákra (képességfelmérő vizsgákra).


A középiskola 2014. március 12-ig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.


2014. március 17–18. között a tanulói adatlapok módosításának lehetősége (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 38. § (6):


„Az általános iskola a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot.

A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik.

A módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem törölhetők, azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett középfokú iskolához újabb tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható. Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő, érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni…”).Régebbi információk:


Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2014. január 18. 10.00Indokolt és igazolt távollét esetén a pótfelvételi írásbeli vizsga időpontja: 2014. január 23. 14.00.


A vizsgára minimum fél órával korábban kell megjelenni és olyan fényképes igazolványt kell vinni, (személyazonosító igazolvány, diákigazolvány), amely egyértelműen azonosítja a tanuló személyét. A szülő köteles jelezni:


– személyesen vagy telefonon a középiskolának, amennyiben gyermeke nem tud megjelenni (önhibáján kívül) a felvételi vizsgán. A pótfelvételi írásbeli vizsgára a tanulók külön értesítést nem kapnak, a vizsgára vigyék magukkal a távollétről szóló igazolást.


A felvételi vizsga időtartama:
2 x 45 perc, tartalma:
magyar nyelv és irodalom illetve matematika.
A középiskola a nála megírt és a központilag kiadott javítási kulcs alapján kijavított dolgozatról közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat legkésőbb 2014. február 6-ig.
Erről az írásbeli dolgozatok eredményét tartalmazó eredménylapról az általános iskola annyi hitelesített másolatot készít, ahány felvételi vizsgát kérő középiskolába kíván a tanuló jelentkezni. Ezen hitelesített másolatokat a jelentkezési lapokhoz kell csatolni és továbbítani a középiskoláknak. Az eredeti eredménylapot a szülő köteles megőrizni és beiratkozáskor a középiskolában bemutatni!


Néhány hasznos tanács a felvételi eljárással kapcsolatban:


• egy jelentkező annyi középiskolát pályázhat meg a felvételi eljárás során, ahányat óhajt, de egy jelentkezési lapra csak egy középiskola tüntethető fel, azon viszont az iskola több szakja is megjelölhető;
• a jelentkezési lapok alapján a tanulói adatlapokból két példány készül;
az általános felvételi eljárásban a jelentkezési lapok beérkezési határideje a
megpályázott középiskolákba: 2014. február 14.;
• az általános felvételi eljáráskeretében
2014. február 18. és március 7. között kerül sor a szóbeli vizsgákra
(képességfelmérő vizsgákra);
• a középiskola2014. március 12-ig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét;
• 2014. március 17–18. között a tanulói adatlapok módosításának lehetősége


„Az általános iskola a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik.
A módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a beírt
tanulmányi területek nem törölhetők,azonban az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett középfokú iskolához újabb tanulmányi terület írható be,továbbá az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható.
Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő, érintett
középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg.
Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni...”).
A felvételi eredményekről a középiskola 2014. április 25-ig értesíti a szülőt (gondviselőt) illetve az általános iskolát.


A 2014/2015-ös pályaválasztási útmutató letöltése:
Palyavalasztasi_utmutato_2014_2015.pdf


Módosítás dátuma: 2014. március 03. hétfő, 14:08